Home ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Όροι αποστολής

Όροι αποστολής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης κατά την παραλαβή της παραγγελίας, η παραγγελία εκτελείται εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη λήψη της παραγγελίας από την Golden Wheels, εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του είδους και αυτό έχει γνωστοποιηθεί εξαρχής στον πελάτη που πραγματοποιεί την παραγγελία ή λόγος ανώτερης βίας.
Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (11:00πμ - 7:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογούν Φ.Π.Α.).
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Golden Wheels διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.
Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής δεν είναι διαπραγματεύσιμες.
Η εταιρία δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή της παραγγελίας των προϊόντων τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον εκάστοτε αναρτημένο τιμοκατάλογο.
* Όλες οι παραγγελίες επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής. Το κόστος των μεταφορικών δεν επιβαρύνει την επιχείρηση εκτός εάν προκύψει συνεννόηση με το προσωπικό της Golden Wheels.
* Επιβεβαίωση της παραγγελίας: Κάθε παραγγελία επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και τηλεφωνικά.
 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή (είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά) μόνο εάν δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής).
Έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Η εταιρία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, χωρεί ανάκληση της παραγγελίας η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.
Η τυχόν λοιπή παραγγελία εκτελείται κανονικά.
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην Golden Wheels κατά την παραγγελία του, με μέσα της επιλογής της Golden Wheels.
Η αποστολή της παραγγελίας επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς, ανάλογα με τον όγκου και το βάρος.
Το λογισμικό του e-shop υπολογίζει και ενημερώνει τον πελάτη για το κόστος των μεταφορικών του λίγο πριν την ολοκλήρωση της Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες ενδείξεις στο site.
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα και προϊόντα με την ένδειξη «μη διαθέσιμα».
Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την εταιρεία σχετικά, σε περίπτωση αισθητικών ελαττωμάτων εντός 3 ημερών.
Μετά το πέρας των 3 ημερών θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Γενικά, επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό όρους (δείτε: Επιστροφές) και πάντα εντός 15 ημερών.
Για περιπτώσεις επιστροφών προϊόντων εντός λεκανοπεδίου Αττικής, η Golden Wheels σας συνιστά και προτείνει, όπως οι επιστροφές να γίνονται στο χώρο μας, ώστε να μην επιβαρυνθείτε με έξοδα επιστροφής.
Επίσης, σε καμία περίπτωση, δεν γίνονται δεκτές, επιστροφές σε εποχιακά προϊόντα.
 
Ειδικότερα:
Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Golden Wheels μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους διαφορετικού από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την Golden Wheels. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με την Golden Wheels τότε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Golden Wheels θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Golden Wheels, είτε μέσω courier, και όχι σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η Golden Wheels με το εμπορικό σήμα «Golden Wheels». Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Golden Wheels, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της Golden Wheels. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 
Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση, με χρέωση της Golden Wheels .Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση, η επιστροφή αυτού του θα γίνεται με χρέωση της Golden Wheels. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη σε οποιοδήποτε κατάστημα διατηρεί η Golden Wheels με το εμπορικό σήμα Golden Wheels.